Versneld Re-Integreren bij Burn-Out

Difacto – 28 april 2020 – Monique van Heck

Begeleiding bij burn-out begint doorgaans met schadeherstel en -preventie. Niet de schade die in de kern heeft geleid tot de burn-out, maar de schade die is ontstaan vanaf de ziekmelding.

Dit is een essentieel moment. Mensen die in een burn-out komen, zijn juist de mensen die overbelasting en/of een ziekmelding zo lang mogelijk ontkennen en voor zich uitschuiven. Ze zijn loyaal, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werken hard.

Een goed gesprek en duidelijke, helpende afspraken met een leidinggevende kan in de eerste weken na de ziekmelding dan ook voldoende zijn. De werknemer kan stabiliseren van waaruit een intrinsieke motivatie voor hulp ontstaat.  

Moeten Moeten Moeten

In de praktijk ziet de zieke werknemer vaak een netwerk aan partijen om zich heen ontstaan die allemaal iets willen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Burn-Out-Coaching-679x1024.jpg

Deze moet naar een bedrijfsarts, moet contact houden met het werk, moet naar de huisarts, moet een officiële diagnose hebben, moet rusten, moet bewegen, moet naar buiten, moet hulp zoeken, moet misschien al naar een psycholoog, een osteopaat, een haptonoom, een ademcoach, een wandelcoach, de diepte in, de duinen op, de bossen in, moeten, moeten, moeten.

Stabiliseren

Het is belangrijk dat iemand die zich structureel heeft overbelast, met een burn-out als gevolg, eerst stabiliseert. Welke activiteiten en interventies nodig en helpend zijn, is afhankelijk van de individuele oorzaken, symptomen én de behoeften van de persoon zelf.

Terugkeer naar Werk; een gezamenlijk doel

Iemand met een burn-out is niet in staat om zelf inzicht en overzicht te hebben van wat er gebeurt, welk perspectief er wel en niet is en welke verantwoordelijkheden er bij de verschillende partijen liggen.

Het aanvankelijke verzet tegen de symptomen van vóór de ziekmelding veranderen doorgaans in onbegrip, machteloosheid en zelfs wanhoop. Zo snel mogelijk weer beter worden en terugkeren naar werk is dan ook het gezamenlijke doel, van werknemer en werkgever.

Kennis van zaken bij stress en burn-out klachten wordt in de praktijk vaker wél dan niet onderschat. Er wordt veel aangemodderd met de verwachting dat het vanzelf wel een keer over gaat wanneer er voor de hand liggende partijen worden ingeschakeld. Dit is een dure aanpak.

Wie heeft de regie?

De zieke werknemer?

Een belangrijk kenmerk van een werknemer met een burn-out is juist dat deze niet in staat meer is de regie te nemen.

Toch is deze formeel, samen met de werkgever, verantwoordelijk voor het proces naar herstel.

De leidinggevende/werkgever?

De relatie tussen de zieke werknemer en de leidinggevende/de werkgever is te allen tijde ook een zakelijke relatie. De verschillende belangen die een rol spelen bij verzuim maken een regierol vanuit de werkgever al ingewikkeld. Daarnaast ontbreekt het bij de leidinggevende aan expertise als het gaat om begeleiding bij stress en burn-out.

De bedrijfsarts/arbodienst?

De bedrijfsarts is een arts met het specialisme ‘Arbeid en Gezondheid – Bedrijfsgeneeskundige’. De bedrijfsarts heeft een onafhankelijke rol, is ondersteunend naar de werkgever en redeneert vanuit het welzijn van de werknemer.

Dit betekent niet dat een bedrijfsarts is gespecialiseerd is in stress en burn-out, net zo min als de huisarts. Toch krijgen deze partijen in de praktijk deze rol wel degelijk toebedeeld.

Net als bij andere ziektebeelden waar een specialist nodig is, geldt dit ook bij een burn-out. De bedrijfsarts is hierin een partij om mee samen te werken op de weg naar herstel en terugkeer naar werk.

Dé Regisseur is...

  • iemand met kennis van zaken én ervaring in begeleiding bij burn-out, waardoor opgebouwde kennis van de diversiteit in oorzaken, symptomen en hulpbronnen;
  • iemand die het contact niet beperkt tot uitsluitend gesprekken met de zieke werknemer, maar ook een belangrijke rol speelt in de communicatie met alle betrokken partijen, zoals onder andere de werkgever en de bedrijfsarts;
  • iemand die zich niet beperkt tot een vaste multidisciplinaire samenwerking met hulpverleners, maar een gedegen advies baseert op de individuele en unieke situatie van de werknemer met een burn-out, en daarbij ook over de eigen grenzen heen kijkt.
  • iemand die ook over de grenzen van werk, de sociale omgeving van en met de zieke werknemer onderzoekt, om belemmerende en helpende factoren te (leren) managen.
  • iemand die weet hoe anders de opbouw in werkuren en werkbelasting dient te verlopen bij burn-out ten opzichte van ander verzuim. Hoe gedegener iemand wordt begeleid én opbouwt, hoe sneller de re-integratie verloopt. Dát is de sleutel tot versnelling!

Meer informatie over begeleiding bij Burn-Out kun je vinden op www.difacto.nl.

Coaching bij Burn-Out https://www.web.difacto.nl/coaching/burn-out-coaching.php

Re-integratie bij Burn-Out https://www.web.difacto.nl/begeleiding/re-integratie-bij-burn-out.php