Thuiswerken – Van lijden naar leiden

Zonder vertrouwen tussen baas en personeel lukt thuiswerken niet. Zo luidt de titel van onderstaand artikel op RTV Noord van Anneke Hemen, Personeelsdeskundige.

Betrouwbaarheid van werknemers is in hoge mate beïnvloed door de reeds bestaande cultuur binnen een organisatie. Micromanagement kan al een voorbode zijn van een vertrouwensprobleem tussen leidinggevende en personeel.

Wanneer je werknemers betrekt, transparant communiceert, de ruimte geeft om mee te denken, hun stem verwelkomt en serieus neemt, én beslissingsvrijheid geeft in hun werk, pluk je daar nú de vruchten van.

Mocht je als leidinggevende het gevoel hebbende grip kwijt te zijn, te lijden onder negatieve gevoelens ten opzichte van thuiswerkende werknemers in de huidige corona-werksituatie, is er wellicht iets anders nodig om iets wezenlijks te veranderen in de cultuur van een team, afdeling of organisatie.

Start eens met de tips die Anneke Hemmen geeft, tips voor wie wil werken aan vertrouwen:

  • Zorg dat werknemers weten wat je visie is, wat het doel is en welke waarden belangrijk zijn binnen de organisatie;
  • Wees transparant en open in de communicatie;
  • Stel je als leidinggevende kwetsbaar op. Ook voor jou is dit tijdperk nieuw;
  • Geef complimenten. Let er wel op dat ze gemeend en terecht zijn. Anders verliezen ze hun kracht.

Speelt er iets anders, of wil je hulp bij het aanleren van ander effectief gedrag, kijk eens bij ‘Coaching op Competenties’.

Wil je het hele artikel lezen, klik hier.